විදෙස් රැකියා සිහින පෙන්වා මුදල් වංචා කරන සංවිධානාත්මක ජාවාරමක් කාන්තාවක් හා පුරුෂයෙකු එක්ව ක්‍රියාත්මකවනවා.

මාළඹේ ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන මෙම කාන්තාව ඉහළ වැටුපකට සිංගප්පූරුවේ රැකියා ලබාදෙන නියෝජිතයෙකු මුණගැස්විය හැකි බවට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතරින් ගමන් අරඹන බස්රථවල ගමන් ගන්නා තරුණයන් හිතවත් කරගනිමින් පවසන බව හෙළි වුණා.

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් මේ වන විටත් සිංගප්පූරු රැකියා සඳහා තරුණයන් මුදල් ලබාදී ඇති බව මෙම කාන්තාව පවසමින් තරුණයන්ගේ විශ්වාසය වැඩිදුරටත් දිනාගැනීමසඳහා කටයුතු කරන අතර සැබවින්ම මේ උගුලට අසුවුන තරුණයින් ඇති බවට සක පලවී ඇත.

මෙම කාන්තාව තමන්ගේ තැරවූ කාර පුද්ගලයා හා එක්ව එන තරුණයන්ගෙන් රුපියල් 50000 සක මුදල් ලබා ගන්න බව කියැවේ.

මුදල් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව දෙදෙනාගෙන් එක අයෙක්වත් පසුව දුරකථන සඳහා සවන් නොදෙන බව අප කල ගවේෂණයේදී හෙලිවුවා.

විදේශ රැකියා සිහින ඇත්නම් ඒ සඳහා රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරයුතු සලසා ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර ඒ හේතුවෙන් ඔබගේ මුදලත් ඔබගේ ආරක්ෂාවත් ඇති බවට සහතිකයක් ලබෙනූ ඇති.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here