අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේදී ජන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැලකී සිටීමට දෙමල ජාතික සන්ධානය තීරණය කර ඇති බව එම පක්‍ෂ ආරංචි මාර්ග කියයි.

අයවැයේදී ගන්නා ස්ථාවරය සම්බන්දයෙන් මේ වන තෙක් පැහැදිලි ස්ථාවරයකට පැමිනීමට නොහැකි වීම මත මෙම තීන්දුව ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

දෙමල ජාතික සන්ධානයේ ඉල්ලීම් ලබා ගැනීම සදහා ආණ්ඩුවේ නායකයන් අතර අද දිනයේදීද හදිසි සාකච්චා වාර කිහිපයක්ම පැවැත්වී ඇති බවද පැවසෙයි.

මේ තත්වය මහ බොහෝ දුරට අද අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ ජන්ද විමසීමේදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ආණ්ඩුවට 113ක සරල බහුතරය අහිමි වීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ දැනට ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here