2017 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිර්පත්කිරිමත් සමගම ජනපති වැය ශීර්ෂය ඉහළයාම කාගේත් කතාබහට ලක්වූ කරුණක් විය.

මේ පිළිඹදව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විවිධ ප්‍රචාර ගෙන ගිය අතර කාගේත් කතා බහට ලක්වුයේ ඉතා චාම් සරල ජනාධිපති වරක් ලෙස සැලකෙන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ගේ ගියවර පුදලික වැය ශීර්ෂය රු මිලයන 350ක් වෙද්දී මෙවර එය රු මිලියන 751ක් වුයේ මන්ද යන්නයි.

ජනාධිපති කාර්යාලය පවසන අන්දමට ජනපතිගේ පුද්ගලික වියදම් වැය ශීර්ෂයේ මිලියන 751න් මිලයන 400ක් පසුගිය රජය සමයේ පටන් ගත් යාපන ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති මන්දිර දෙක සාදා නිමකිරීම සඳහා යොදවන බවත් එසේ නොමැති වුවහොත් රජයට රුපියල් මිලියන 900ක පමණ පාඩුවක් සිදුවන බවත්ය.

ජනාධිපති වරයාගේ පෞද්ගලික වියදම් සඳහා වෙන්කර අත්තේ රුපියල් මිලියන 351 පමණක් බවත් ගියවර ජනාධිපති වරයා වෙනුවෙන් පෞද්ගලික වියදම් ලෙස වෙන්වූයේ රුපියල් මිලියන 350ක් පමණක් බවත් මේ වසරේ වැඩිවී ඇත්තේ රුපියල් මිලියනයක් (1000,000.00) පමනක්බවත් ජනාධිපති කාර්යාලය තවදුරත් ප්‍රකාශ කර සිටි.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here