අපේ රටේ ඉන්නවා එක එක දක්ෂතා තියෙන අය. ඒ දක්ෂතා වලින් සමහරක් පිරිස් ඉදිරියට යනවා. තවත් පිරිසක් දක්ෂතාවය තියාගෙන ඉදිරියට යන්න බැරිව ඉන්නවා.

කොහොම හරි ඔන්න සංගීත ක්ෂේත්‍රෙයත් එහෙමයි. ලංකාවේ නම් ගොඩ දෙනෙකු දක්ෂතාවයක් නැතුවම සල්ලි හොඳ හැටි වියදම් කරලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා ගොඩ යනවා.

දක්ෂතාවයක් තියෙන අය සමහරක් තවමත් එකම තැන.

මේ ඒ ගැන නම් නෙවෙයි කතා කරන්නේ.ඇත්තම දක්ෂතාවයක් තියෙන තරුණියක් ගැනයි මේ කියන්නේ.

පසුගිය කාලයේ නම් මේ තරුණිය ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒ එයාගේ තියෙන ලස්සනටවත් වෙන මොකටවත් නිසා නෙවෙයි. ඇත්තටම දක්ෂ තරුණියක් නිසාවෙන් . මේ යුවතිය ගැන අප පසුගිය කාලයෙන් විටින් විට විස්තර ඔබ වෙත ගෙන ආවා.

ඔන්න   පහත වීඩියෝව බැලුවොත් ඔයාලට එයාව මතක් වෙයි එක පාරටම මේ කවුරු ගැනද අපි කිව්වේ කියලා.

ඔන්න  මේ සුන්දර යුවතිය අලුතින් සිංදුවක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක එයාගෙම සිංදුවක් නෙවෙයි.  මේ ඇවිල්ල Smule App එක හරහා තවත් විදේශීය දක්ෂ තරුණයෙකු සමඟ කළ ගීතයක්.

ඔයාලම බලන්නකෝ මේ තරුණිය ඇත්තටම දක්ෂ නැද්ද කියලා. එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here