මතින් නිදහස් රටක් වැඩසටහන හේතුවෙන් සුරාබදු අදායම බිලියන 7 කින්  අඩු වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ පිලිබදව අනාවරණය වුයේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ සුරා බදු අදායම රුපියල් බිලියන 7 කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් අඩු වී තිබීම සාකච්චා කිරීම අතරතුරදීය.

මේ අතර මත් පැන් මිල වැඩි කිරීම නිසා බොහෝ ලෙස මෙලෙස මත්පැන් පරිභෝජනය අඩුවී ඇති බවත් එමගින් මිට පෙර වසර වලට වඩා මේ වන විට ලැබෙන අදායම බොහෝ ලෙස අඩු වී ඇති බව එහිදී සාකච්ජාවට බදුන්වී ඇත.

ජනපති මෛත්‍රීගේ මතින් නිදහස් රටක් වැඩසටහන ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස මෙය සැලකේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here