මුස්ලිම් ස්ත්‍රීන් ඇදිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා කිව යුතු නැති බව මුස්ලිම් නායකයින් ප්‍රකාශ කරනවා.

හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සාකච්ජාවක් අවසන් කර කොළඹ 07 විජයරාම මාවතේ හිටපු ජනාධිපති නිල නිවසෙන් පිටතට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් විසින් යොමුකල ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු ලබාදෙමින් මුස්ලිම් නායකයෙකු එම අදහස් පළකලා.

ජනාධිපතිතුමා අපිට කියන්න ඕන නෑ අපේ ස්ත්‍රීන් කොහොමද අඳින්න ඕන කියලා

ජනාධිපතිතුමා අපිට කියන්න ඕන නෑ අපේ ස්ත්‍රීන් කොහොමද අඳින්න ඕන කියලා

Posted by Ada Derana 24×7 on Tuesday, 30 April 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here