මුස්ලිම් ස්ත්‍රීන් ඇදිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා කිව යුතු නැති බව මුස්ලිම් නායකයින් ප්‍රකාශ කරනවා.ඒ ඔවුන් අද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමෙන් අනතුරුව.මෙම ප්‍රකාශය සදහා විශාල පිරිසක් මේ වන විටත් විරෝධය දක්වමින් ඇත.මෙවැනි ප්‍රකාශ මගින් සිදුවන්නේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයකට මෙය තල්ලු වී යාමය.

හිටපු ජනාධිපති සමග පැවති සාකච්ජාවේදී මුස්ලිම් නායකින් හට මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් පොරොන්දු වී ඇත්තේ මුස්ලිම් කාන්තාවගේ මුහුණ වැසීමේ අයිතිය පිළිබද පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බවය.

ජනාධිපතිවරයා පැනවූ තහනම පිලිබදව ඔවුන් විසින් ජනාධිපතිවරයාට තර්ජනය කලේ හිටපු ජනාධිපති සමග ඔවුන් සිදුකල සාකච්ජාවෙන් පසුවය.එම නිවසේ සිටම ඔවුන් ජනාධිපතිවරයාට තර්ජනය කිරීමක් සිදුකිරීම යනු මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා ජනතාවටම තර්ජනය කළා වැනිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here